Vilka är vi?

Vi är ett arkitektkontor med säte i Kungsbacka söder om Göteborg. Vi är i dagsläget två arkitekter och en byggnadsingenjör.

Vårt läge är perfekt för att arbeta med projekt i Göteborg, Bohuslän och Halland men även i andra delar av landet.
 
Bland våra uppdragsgivare finns såväl fastighetsbolag och kommuner som företag och privatpersoner.
 
 

Vad gör vi?

Vi utför alla sorts arkitektuppdrag, från förslag och skisser till färdiga arbetshandlingar och detaljlösningar. Vi utarbetar även detaljplaner och vi gör presentationsbroschyrer för objekt. Tekniska utredningar och färgsättningar står vi också gärna till förfogande med. 

Med vår mångåriga erfarenhet av bygglagstiftning kan vi hjälpa våra kunder. Vi utför bygglovshandlingar och kan sedan utarbeta fullständiga bygghandlingar i form av tekniska beskrivningar och måttsatta ritningar.
 
När du som kund först kommer till oss, utarbetar en av våra arkitekter tillsammans med dig ett program med hjälp av skisser. Sedan lägger vi in projektet i datorn och ger dig snygga, professionella handlingar. 
 
Då vi arbetar med ArchiCAD som verktyg, tar vi fram helhetslösningar på projekten redan i ett tidigt skede. Med realistiska 3D-bilder, arbeter vi fram det blivande utseendet och kan även lägga in omgivande mark och vegetation för att t.ex. se hur utsikten blir.
 
Datortekniken ger oss och dig som kund ett säkert verktyg när det gäller att se hur resultatet blir på plats, hur mycket material som går åt och därmed en bra bedömning av kostnaden.

Vi kan även hjälpa till med att tillhanda hålla en kontrollansvarig då vi samarbetar med Bengt-Åke Sparrman på Sparrman och Nätt Bygger AB.