BEHÖVER JAG BYGGHANDLINGAR?

När du förbereder dig för att genomföra ett byggprojekt är det första steget att ansöka om bygglov. Ansökan innehåller viktiga uppgifter om byggnadens utformning, storlek, höjd och placering. Bygglovshandlingar är avgörande för att få tillstånd från kommunen och de måste uppfylla de regler och föreskrifter som fastställts enligt plan- och bygglagen.

Vad är bygghandlingar?

Men vad är då bygghandlingar och hur kompletterar de denna process? Bygghandlingar är de detaljerade dokumenten som går in på djupet i projektet. De beskriver och visar exempelvis hur fönstren ska sättas in i väggen, hur plåten ska ansluta till fönstret och vilken typ av smyglösning som ska användas. De inkluderar också information om materialval för ytskikt och specifika spikar som ska användas.

Jämförbara Offerter

Sammanfattningsvis kan man säga att bygghandlingar är de dokument som belyser och förtydligar de viktiga detaljerna som är avgörande för att din byggnad ska förverkligas precis som du har föreställt dig den. Bygghandlingar tas fram efter att bygglovet har beviljats och de är särskilt fördelaktiga när du begär offerter från olika byggföretag. Genom att använda samma detaljbeskrivningar och materialval i bygghandlingarna blir offerterna från olika företag jämförbara. Detta minskar risken för att välja en entreprenör baserat på pris, bara för att senare upptäcka att de har bytt ut viktiga detaljer för att spara kostnader.

Minskat Arbete och Snabbare Byggtid

Det är även viktigt att komma ihåg att resultatet av din byggnad i hög grad påverkas av de detaljer som snickaren följer enligt bygghandlingarna. Genom att lösa detaljerna på ritning i förväg, via bygghandlingarna, kan du också minska problem som uppstår på byggarbetsplatsen och spara värdefull tid.

Säkerställande av Utseende och Funktion

Sammanfattningsvis utgör bygghandlingar en grundläggande del av byggprocessen. De ger dig en pålitlig grund för att jämföra offerter, minimera problem på byggarbetsplatsen och säkerställa att din byggnad blir så vacker och funktionell som du önskar.

Vi på Arcotify Bostadslyftet hjälper gärna dig att ta fram de bygghandlingar som är viktiga för just ditt projekt!