EKEN- MARKANVISNING

Fastigheten Eken 15 ligger i västra delen av Parkstaden i Borås, 150 meter från Ramnasjön och intill Ramnaparken. Den har närhet till motorvägen E40 och ingår i ett område med 1900-talets arkitektoniska karaktär.

Vi har skapat två trevåningshus med en extra våning enligt regler (Möjligheternas rum, plan- och byggförordningen). Dessa hus har hämtat inspiration från områdets befintliga hus och förenar traditionell arkitektur med moderna balkonger och övervåningar. Fokus ligger på att bevara områdets karaktär med enkel form, proportionella fönster och modullinjer på fasaderna.

Ljusa balkonger förlänger inomhusmiljön och ger extra boendeyta. Små gårdar erbjuder möjligheter till odling, inklusive växthus, odlingslådor, och fruktträd. Grönska växer från marken till balkonger och terrasser, fungerar som isolering mot gatuljud. Vi strävar efter hög hållbarhet i de två husen.

Med närheten till Ramnasjön och Ramnaparken erbjuder högsta våningen möjlighet till utsikt mot sjön och parkmiljön. Boendeytor i högsta våningen ger tillgång till två takterrasser med genomgående dagsljus.

Samlingsplats i nordvästra delen öppnar upp mot parken. Parkering och cykelparkering integreras i samma zon med infart/utfart efter 30 meter från huvudgatan. Alla hus har hissar, handikappanpassning och tillgänglighet på samtliga våningar.