GÖTEBORGS GALOPP

Bostadslyftet har utarbetat ett förslag för en byggnad vid Göteborgs Galopp, en plats som är avsedd att hysa stora evenemang och samtidigt erbjuda en mängd olika användningsmöjligheter. Utmaningen i detta projekt låg i att beakta behoven och kraven från olika typer av användare, inklusive både människor och hästar som kommer att interagera med byggnaden.

Byggnaden är designad för att skapa en imponerande och funktionell miljö för besökare. Den erbjuder generösa ytor där publiken kan följa galoppen utomhus, oavsett om de föredrar att njuta av loppet i strålande solsken eller skuggan under den skyddande terrassen. Arkitekturen har en böljande form som ger byggnaden en visuell dynamik och samtidigt minskar dess fotavtryck på platsen.

För att uppnå detta visuella intryck har vi valt att använda olika volymer och arkitektoniska element som bryter upp strukturen. Dessa element integreras smidigt och ger byggnaden dess unika karaktär. Det är vårt mål att skapa en byggnad som inte bara är funktionell och estetiskt tilltalande, utan också anpassad till miljön och användarnas behov.