Arkitekturens betydelse för hållbarhet - Agenda 2030

20.09.2021

Vi har inom bolaget funderat mycket om hur vi kan koppla de övergripande målen för Agenda 2030 till planerings- och byggprocessen. Arkitekturens betydelse för hållbarhet. Vi är övertygad om att arkitektur är ett starkt verktyg för förändring och hållbarutveckling. Då den genomtränger, påverkar och influerar funktion, form och framställning av dåtid, nutid och framtiden. Det är just i skapande ögonblicken där utvecklig florerar, måste vi göra välavvägda och medvetna val. Vi som skapar måste kunna applicera och ta hänsyn till Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Målområden är många. Sjutton, närmare bestämd. Hur många av dessa kan vi koppla till arkitekturen? Boverket har identifierad sju övergripande teman. Där har vi något att börja med. Troligen ligger Hur:et hos oss. Vi i branschen. Men för oss stannar det inte bara inom själva utvecklingen av arkitektur utan även för bolag i sig. Sättet att rekrytera och hela urvalsprocessen, Empolyer branding, ekonomin, försäkringar, allt från valet av Roll-ups till pennor och HR-frågorna och kommande val av frukt eller catering till nästa event eller kommande nätverksträffar och samarbetspartner. Det ska genomsyra allt vi gör. För att i slutet ändan ska det vara allt vi är och står för. Det är så man blir trovärdig. Följ oss gärna och se hur vi tar oss an de olika målområdena, allt ifrån gestaltad av livsmiljö till, arkitektur, form, design, konst, teknik och entreprenörskap.