Attefallshus

05.01.2021

Det byggs ca 6000 attefallshus i Sverige varje år. Flertalet alltså 85% är komplementbyggnad och resterande komplementbostad enligt insamlad statistik för ansökningar till kommuner. Branschen omsätter två miljarder per år. Faktorer som tomt priser, befolkningstillväxt, goda möjlighet att hyra ut gör att i och omkring storstadsregioner byggs flest attefallshus.

Nu kan du som har ett en- eller tvåbostadshus förutom friggebod på högst 15 m2 även kunna bygga attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

I Kungsbacka har intresset varit stort för bygge av attefallshus. År 2020 var ett år då intresset att bygga och renovera stort och ökande. Kungsbacka kommun har fått in över 2047 ärenden under året. Ärendemängden ökande med cirka 20 procent under andra halvan av året jämfört med 2019. Det innebär cirka 200 fler ärenden. 

Generellt har själva anmälan av bygglov som den med attefallshus ökade med drygt 30 procent jämfört med 2019. De andra vanliga saker man söker bygglov för är utvändig ändring, tillbyggnad, ombyggnad, och nybyggnad av enbostadshus. Under året har bygglovavdelningen i Kungsbacka kommun tagit beslut i mer än 2000 ärenden.

Kontakta oss på Arcotify/Bostadslyftet AB på +46707337205 leila.heydari@bostadslyftet.nu så får mer information och rådgivning. 

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.