Rum för hållbara idéer

04.01.2021

En kunskapsintensiv dag arrangerad av Loop Rock i Göteborg som bjöd på spännande diskussioner om hållbart byggande och digitalisering. 


Hållbarhet och CSR har idag integrerats i vår kärnverksamhet. För oss är detta en medveten och långsiktig strategi i alla våra olika affärsområden. Inte bara klimatutmaningar som driver oss till detta utan även vårt vilja att medverka till en social och miljömässigt hållbart samhälle.

Vi på Arcotify vet att ett oansvarigt hållbarhetsarbete kan kosta ett företag både i form av rykte och pengar. Det lönar sig att satsa på att arbeta hållbart och ansvarsfullt. I det korta perspektivet innebär hållbarhetsarbetet i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke vilket i sin tur ofta ger ökad lönsamhet, nya affärsmöjligheter och förstärkta intäktsströmmar. I det längre perspektivet kan arbetet handla om att bygga förtroende för branschen eller näringslivet i stort, vilket kan vara avgörande för företagets långsiktiga framgång. Vi använder oss av livscykelanalyser för att visa för kunder och investerare att vi som företag tar ansvar i hela vår värdekedja.

På det sättet minskar vi våra kostnader då vi använder våra resurser på ett smartare sätt. Vi möjliggör också för en bättre planering och mindre risker. En öppen och ärlig dialog med våra kunder minskar risken för missförstånd åtföljt av obehagliga överraskningar. Och med enklare och mer effektiv styrning har vi ett helhetsgrepp och jobbar med en tydlig och långsiktig strategi är det också lättare att fatta välgrundade beslut. Vi vill också bidra till ett bättre innovationsklimat. Med öppna och ärliga relationer med många människor finns förutsättningarna för många och goda nya idéer. Vi förstärker vår affärsplan då vi kombinerar vår affärsplan med hållbarhet och samtidigt får engagerade kollegor som vill vara med på resan och bidra positivt till verksamheten.


Strategier för hållbarutveckling!

Vår strategi med hållbarhet går ut också att stärka vårt varumärke oh därmed öka vinsten. Varumärket visar vår identitet och arbetar man hållbart ökar företagets trovärdighet och därmed chansen till nya och bättre affärer. För oss har det inneburit också nya kunder som vi aldrig annars skulle få. Vi är väl medvetna om att företag som jobbar hållbart och ansvarsfullt lockar nya kunder, särskilt de som ställer höga krav. För kunden står vår hållbarhet för trygghet och långsiktighet. Och attraherar nya samarbetspartners. Ett starkt hållbarhetsarbete öppnar upp för nya affärsmöjligheter och genom samarbeten med andra aktörer kan hållbarhetsarbetet stärkas ytterligare. En stark företagskultur med motiverade medarbetare betyder mycket för en företagslönsamhet. En anställd vill känna stolthet och delaktighet i sitt företag och att arbeta på ett ansvarstagande företag ger status. Det här förenklar rekrytering. Ju högre ambitionsnivå som ledningen och styrelsen har angående hållbarhet desto bättre rykte har vårt företag bland kandidater. Vi ökar även chansen till finansiering. Chanserna till olika utvecklings- och innovationsstöd ökar. För oss har det hittills gett bättre kontakter med myndigheter.

Med en helhetssyn, långsiktighet och trovärdighet uppfyller vi många av kraven från banker och investerare.  

Därför har det för oss varit viktigt att vara engagerad i den ideella föreningen Kompetenslyftet där man på ett aktiv sätt jobbar med inte bara FN:s globala mål utan även andra aspekter av social hållbarhet och CSR.