Byggnadsplåten vinner träng hos arkitekter!

25.11.2021

De senaste fem åren har svenska arkitekter ökat sin erfarenhet och kompetens om byggnadsplåt för tak och fasader, enlig en ny undersökning från Novus. Detta innebär att nästan 9 av 10 arkitekter ca 89% föreslagit byggnadsplåt blivit nöjda med slutresultatet. Bland dem som är nöjda anges det estetiska slutresultatet (64 %) vara det som främst gör projektet lyckat, därnäst anges bra samarbete med plåtslagare (56 %) samt bra material och produkter som passade projektet (45 %).

Troligen ger ökad kompetens och en god samverkan att byggnadsplåten kommer till sin rätt. Självklart är det viktigt att projektet också bli väl genomförd. Det som också framkommer i undersökningen är att ca 35% a arkitekter har föreskrivit byggnadsplåt men under projektets gång blivit ombedd att ta fram andra material. Med andra ord alla i branschen måste öka sina kunskaper om byggnadsplåt.