Markanvisningstävlingen för två flerbostadshus i Borås

02.04.2021

Nu har Bostadslyftet AB Arkitekter deltagit vid markanvisningstävlingen för två flerbostadshus i Borås Stad. Vi tycker att det har varit oerhört intressant och lärorikt att delta vid arkitekttävlingar och ser framemot att delta i fler kommande projekt vad gäller arkitekttävlingar och upphandlingar.