Senaste nyheterna! 

Vad är arkitektur?

Vi får in till oss nästan varje dag frågor från allmänheten, vuxna, barn och även våra praktikanter och studerande om vad är arkitektur. Vi har här på Arcotify/Bostadslyftet försökt sammanställa och svara frågan. 

Arkitektur är en konstform som har utvecklats över tid och som ständigt förnyar sig själv. Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom arkitektur som har påverkat hur vi bygger och utformar våra städer och byggnader. Här är några av de senaste trenderna och innovationerna inom arkitektur.

Hållbarhet och miljömedvetenhet 

Hållbarhet och miljömedvetenhet är viktiga faktorer inom arkitektur idag. Arkitekter och byggherrar strävar efter att bygga byggnader som är energieffektiva och som minimerar sin påverkan på miljön. Detta har lett till utvecklingen av gröna byggnader, som är byggda med hållbara material och utrustade med solpaneler och andra miljövänliga teknologier.

Digitalisering och teknologi 

Digitalisering och teknologi har också haft en stor inverkan på arkitektur. BIM (Building Information Modelling) har blivit alltmer populärt som ett sätt att visualisera och planera byggnader i 3D, vilket har förenklat processen och gjort det möjligt att planera och genomföra byggprojekt på ett mer effektivt sätt.

Smart byggande 

Smart byggande är en annan trend som har blivit allt vanligare inom arkitektur. Genom att använda IoT (Internet of Things) teknik och automatisering kan byggnader bli mer energieffektiva, säkrare och mer bekväma. Tekniken kan till exempel användas för att styra belysning och värme i byggnader och för att övervaka säkerheten.

Flexibilitet och anpassningsbarhet 

Flexibilitet och anpassningsbarhet är också viktiga faktorer inom modern arkitektur. Byggnader ska kunna anpassas efter behov och användning över tiden, vilket har lett till utvecklingen av mer modulära och anpassningsbara byggtekniker.

Slutsats 

Arkitektur är en konstform som ständigt förnyar sig själv, och dessa senaste trender och innovationer visar hur arkitektur och byggteknik utvecklas och anpassar sig efter samhällets behov. Det är spännande att se hur dessa trender och innovationer kommer att påverka våra städer och byggnader i framtiden, och hur de kommer att bidra till en mer hållbar och tekniskt avancerad värld.


www.bostadslyftet.nu


Arkitekt för en dag!

I veckan har vi på Bostadslyftet varit på Nova montessoriskola två gånger och haft workshop med barnen i åk 1 och 2, vilka otroliga talanger! Barnen har fått prova på att vara arkitekt för en dag de har designat sina egna drömhus och byggt fantastiska strukturer. De har lärt sig att använda olika former och skapa en helhet, hur man ska tänka för att bygga stabilt, hur man arbetar tillsammans med andra och mycket mycket mer! 

Vi på Bostadslyftet är otroligt imponerade av barnens insats! Både vi och barnen har haft fantastiskt roligt I slutet fick alla barn ett diplom och kan nu titulera sig som den lilla arkitekten Vi kommer komma till fler skolor och även framöver anordna workshop på fritiden där barnen kan delta och lära sig ännu mer och ha kul tillsammans med oss. 

Eftersom det finns så stort intresse så kommer vi fortsätta med våra workshop. Kolla gärna in www.https://www.arkitekturtillsammans.se/ och anmäl dig på vår kommande aktivitet. 

Varför är det viktigt för oss att fortsätta med det här?

Att uppmuntra och utveckla barns kreativitet är en viktig del av deras utveckling och välbefinnande. Genom att delta i olika kreativa aktiviteter kan barn utveckla sin självkänsla, självuttryck och fantasi. Att arbeta med barns kreativitet kan också hjälpa dem att lösa problem på ett annorlunda och kreativt sätt.

En av de kreativa aktiviteter som kan vara särskilt givande för barn är att delta i arkitekt workshops. Arkitekt workshops ger barn möjlighet att utforska och uttrycka sin kreativitet genom att skapa byggnader och andra strukturer. Genom att arbeta med olika material och verktyg kan barnen utveckla sin tekniska förmåga och skapa något unikt och personligt.

Dessa workshops kan också ge barnen möjlighet att lära sig om arkitektur och design. Genom att undersöka olika stilar och byggnadsverk kan barnen utveckla en förståelse för hur byggnader är konstruerade och fungerar. Dessa workshops kan också vara ett sätt att introducera barn till matematik och geometri på ett kreativt och engagerande sätt.

Sammanfattningsvis är det viktigt att uppmuntra barns kreativitet och delta i olika kreativa aktiviteter. Arkitekt workshops är ett bra sätt att göra det på, och kan hjälpa barnen att utveckla sin tekniska förmåga och lära sig om arkitektur och design på ett kreativt sätt.

www.arkitekturtillsammans.se


Lov & anmälningsplikt

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Marklov

Schaktningar eller fyllningar kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering. Det kan även krävas marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Villkorsbesked

Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. I ett sådant besked framgår byggnadsnämndens bedömning av vilka villkor som åtgärden kommer att omfattas av för att uppfylla utformningskraven i plan- och bygglagstiftningen.

Ändrad lovplikt i detaljplan och områdesbestämmelser

I detaljplan och områdesbestämmelser är det i vissa fall möjligt att föra in bestämmelser som minskar eller utökar den generella lovplikten inom hela eller delar av ett område.

Åtgärder får inte strida mot lov, detaljplan eller områdesbestämmelser

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller eller mot det lov som har getts för åtgärden. De bygglovsbefriade åtgärderna får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fotogalleri


Stort tack till er alla som var med och förgyllde vårt event och Julfikade med oss och våra kunder, affärspartner och drivna konsulter. Vi fick också veta "Arkitekt för en dag" fortsätter till fler skolor i syfte att väcka intresse om arkitektur och ingenjörskonst hos fler barn och ungdomar här i Halland och Västra Götalands län. Vi tror att jakten på nya talanger och lösningen på framtida brister på kompetensförsörjningen börjar i tidiga ålder. 

Denna kväll  bjöd också på fantastiska presentationer av VD/grundare Arcotify/Bostadslyftet AB Leila Heydari och även föreläsning av Stephan Philipson en dynamisk och inspirerande utbildare och föreläsare med mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Med bakgrund som yrkesmilitär, marknadschef, utbildare av exportsäljare samt med ett genuint intresse som politiker har han en spännande och intressant bakgrund som han gärna delade med  sig för kvällens nyfikna gäster. . Många tänkvärda exempel på vilka egenskaper som krävs för att mötta dina kunder när endast dina personliga egenskaper kan hjälpa dig. Och mycket mer som konkret matnyttigt och som levererades med precision

Efter affärsmingel lämnades stafettpinnen till Mustafa Mustafa i samarbete med WeEducate, WeQube AB. Mustafa är en social entreprenör, inspiratör och efterfrågad föreläsare. Han bjöd på en en interaktiv redogörelse för vilka vi är under ytan. Genom att kombinera det senaste inom vetenskapen med sina egna livsberättelse lyfta de inneboende krafterna vi alla bär med oss. Och kanske fick vi en glimt om universums största hemligheter. Vi kan lova att mysterium och fler hemligheter kommer avslöjas under våren 2022!

Efter ett fantastiskt spännande och hektiskt år så är det nu dags för oss att ta lite ledigt, fira Jul & Nyår och ladda batterierna. Och hoppas på nya affärspartner, fler affärer och tillväxt för alla aktiva inom näringslivet här i Västkusten och hela Sverige i övrigt! För att utan småförtagare, inga nya jobb, ingen välfärd och ett tryggt samhälle!  

God Helg på er alla!

/Team Bostadslyftet & WeQube - #PowerTeam


Välkommen på en värmande Julfika!

Den 15 december 16:15 hos Arcotify/Bostadslyftet AB på Åby Arenavägen 8A, Mölndal

Varmt välkommen att i lugn och ro mingla skaffa nya affärspartner och julfika en stund med oss. Vi bjuder också på spännande föreläsningar om kommunikation och ledarskap. Hoppas vi ses!


Vi på Arcotify/Bostadslyftet AB & WeQube AB vill bjuda våra kunder, samarbetspartners och kollegor i branschen på en värmande julfika. Vi hoppas att få avnjuta julfika och lite julstämning och matnyttig föreläsning tillsammans med dig!

16:15 - Mingel och Fika

17:00 Vad händer hos oss! Presentation Bostadslyftet AB - Leila Heydari 

17:15 - "Vad gör du när strömmen bryts och alla batterier är tomma" - Stephan Philipson.

Stephan är en dynamisk och inspirerande utbildare och föreläsare med mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Med bakgrund som yrkesmilitär, marknadschef, utbildare av exportsäljare samt med ett genuint intresse som politiker har han en spännande och intressant bakgrund som han gärna delar med sig av. I den aktuella föreläsning får man tänkvärda exempel på vilka egenskaper som krävs för att mötta dina kunder när endast dina personliga egenskaper kan hjälpa dig.

17:45 - "Jag har en Hemlighet" - Mustafa Mustafa

Alla har hemligheter. Vissa stora få, vissa flera små. Vissa är oerhört viktiga att dela med sig av, men svåra att förmedla. Vissa är hemskt viktiga att behålla, men sprider sig som virus. Vilka skulle vi vara utan hemligheter? Det är viktigt att förstå att hemligheter har en viktig roll i samhället. Hur? Relationsbygge och tillit. Hemligheter har olika betoning, vissa är bra, och vissa är mindre bra. Hur påverkas vi av hemligheter och vad kan vi lära oss om vad vetenskapen säger? Här presenteras en interaktiv redogörelse för vilka vi är under ytan. 3 livsbaserade händelser kommer att redovisas i hand med forskning. Därefter diskuterar vi innebörd, och låter se vidare utveckling. Vi kommer även att upplysa om tre av universums största hemligheter. Välkomna till ett mysterium!

Mustafa från WeEducate, WeQube är en social entreprenör, inspiratör och föreläsare. Hans passion är att göra social impact, jobba med människor och honung. Mustafa Mustafa beskriver själv sig som en hopplös romantiker.

18:15 - Eftermingel...

Registrering krävs: Begränsad antal platser!

För mer information kontakta gärna Rabbiya på rabbiya@arcotify.se (0762424660)

Det går också bra att vidarebefordra denna inbjudan om du har någon kollega som då kan anmäla sig själv. Vi vill informera om att vi kommer att ta mingelbilder för att kunna använda i våra digitala kanaler. Om du inte vill synas på bild är det bara att säga till fotografen på plats.

Tack Leila Heydari & Mustafa Mustafa två fantastiska värdar under den magiska kvällen - Nätverksträff - kvinnor inom bygg och teknik! Stort tack till Amanda Motta planarkitekt som berättade om sina erfarenheter och upplevelse av svensk arkitektur och projekt Universitetscampus Laranjeiras do Sul - Brasilien. Vi fick också möjligheten att stolt presentera vår nya samarbetspartner Natalie Comrin från Comrin Advokatbyrå AB. Vi vill också passa på och tacka våra härliga föreläsare Anette Nääs med massa boost, kraft och energi med konkreta tips och verktyg inom presentation och kommunikationsteknik. Och Marko som delade sin erafanhet, djupa kunskap, inom företagande och entreprenörskap - en idéföreläsning kring Framtidens Företagande. 

Slutligen alla ni Rabbiya Ijaz Sanaz Kaveh Linda Engström Bahareh Ghavami.M Berivan Mezori Bodil Stahre Camilla Helg Eva-Lotta Klasson Johanna Isaksson Lina Tasevski Linda Luka Nhi Tran Pauline Hedlöf Sofia Forssell Trine Knutsen Schjølberg Ulrika Johnsson Sahar Aliakbar Caroline Klamas Jeanette Borg Jasmine Jose Eirin EdefurRima Sajjan m.fl. som deltog, nätverkade, skapade nya synergyer och gjorde kvällen så givande och magisk. Vi fortsätter bygger vår PowerTeam med många fantastiska individer, verksamheter och förmågor som utvecklas och utvecklar och gör skillnad i vårt närområde och världen i övrigt.

#powerteam #teknik #arkitektur #entreprenörskap 

De senaste fem åren har svenska arkitekter ökat sin erfarenhet och kompetens om byggnadsplåt för tak och fasader, enlig en ny undersökning från Novus. Detta innebär att nästan 9 av 10 arkitekter ca 89% föreslagit byggnadsplåt blivit nöjda med slutresultatet. Bland dem som är nöjda anges det estetiska slutresultatet (64 %) vara det som främst gör...

Vi är glada och stolta att samarbeta med Comrin Advokatbyrå. Det nya samarbetet banar väg för öka kunskap och mer kompetensutbyte samt nya grepp inom nom fastighetsrätt, bygg & arkitektur. Vår gemensamma ambition är att vara det naturliga valet för våra kunder som värderar trygghet, tillgänglighet, juridiskt- och arkitektrådgivning av högsta...

Jag är glad och mycket hedrad över nomineringen Bostadslyftet AB och inbjudan i den regionala prisutdelning #åretsnybyggare H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 2020 Regionfinal hos Landshövding Anders Danielsson.

Vi har inom bolaget funderat mycket om hur vi kan koppla de övergripande målen för Agenda 2030 till planerings- och byggprocessen. Arkitekturens betydelse för hållbarhet. Vi är övertygad om att arkitektur är ett starkt verktyg för förändring och hållbarutveckling. Då den genomtränger, påverkar och influerar funktion, form och framställning av...

Vi vill med glädje berätta att nu börjar Rabbiya Ijaz hos oss som en del av samarbetet med Jobbsprånget Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och delta i praktikantprogrammet. Rabbiya kommer att vara med och stödja och utveckla arbetet inom HR, ekonomi, finans och en del av marknadsföring på bolaget. Hon har mycket goda kunskaper i områdena....

Ny medarbetare

10.09.2021

Vi vill med glädje berätta att nu stärker vi upp Kungsbackakontoret med en arkitekt/ stadsarkitekt/ landskapsarkitekt som har goda kunskaper inom branschen. Sahar Aliakbar varmt välkommen till vårt team på Bostadslyftet.

Nyheter: Arkitekt för en dag. Det fick barn i Mölndal prova på att vara under en workshop. Leila Heydari, arkitekt på Bostadslyftet i Kungsbacka, ledde workshopen på 13:e våningen på Arenavägen 8 i Åby Mölndal.

Youtubes Ata från Scandi intervjuar Leila Heydari om bygg och arkitektur och regler kring bygglov och byggansökan i Sverige. Chetori dar #swed khane besazim? - چطوری در #سوئد خانه بسازیم؟