Nyheter & Event

Attefallshus

05.01.2021

Det byggs ca 6000 attefallshus i Sverige varje år. Flertalet alltså 85% är komplementbyggnad och resterande komplementbostad enligt insamlad statistik för ansökningar till kommuner. Branschen omsätter två miljarder per år. Faktorer som tomt priser, befolkningstillväxt, goda möjlighet att hyra ut gör att i och omkring storstadsregioner byggs flest...

En kunskapsintensiv dag arrangerad av Loop Rock i Göteborg som bjöd på spännande diskussioner om hållbart byggande och digitalisering.