Stora Projekt

Typ: Detaljplan utveckling

Skala: Stor (32-36 st. bostäder)

Status: Komplett

Kommun: Oxelösund

Beställare: Vivesta Udde AB

Arkitekt: Dan Björkman, Leila Heydari

Planarkitekt: Göran Deurell

Naturinventering: Sweco AB

Geoteknik: Äc konsult AB

VA: Kungälvs rör Mika  AB

Syftet med planen är att tillskapa ett modernt boende i ett attraktivt läge. På en del av planområdet planeras en mindre båtbrygga med ett mindre antal fasta båtplatser, några gästplatser, samt tilläggsplats för en skärgårdsbåt. Fullt utbyggd kommer planen att innehålla 30-35 bostäder. En naturinventering har utförts för att undvika risk för betydande miljöpåverkan. Meningen med hamnen är att återskapa den samlingsplats som tidigare fanns i form av samlingslokalen. Placeringen av hamnen med sin serveringsbyggnad gör den attraktiv både för boende, badande och som utflyktsmål.

Typ: Publik lokal/läktare

Skala: Stor

Status: Koncept

Kommun: Göteborg

Beställare: Svensk Galopp AB

Arkitekt: Dan Björkman, Leila Heydari

Landskap arkitekt: Mindful Garden AB

Konstruktion: Epsilon byggkonsult AB

VVS: Vvsmiljö AB

EL: Apexa ABTyp: Flerbostadshus

Skala: Stor (54 st. bostäder)

Status: Komplett

Kommun: Nyköping

Beställare: AB Arnö Strand

Arkitekt: Dan Björkman, Leila Heydari

Samarbetsparter: PE Arkitekter

Konstruktion: KNSS AB

VVS: Agera VVS Design AB

Typ: Flerbostadshus

Skala: Stor (32 st. bostäder)

Status: Bygglovsskede

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Dan Björkman, Leila Heydari

Konstruktion: Epsilon byggkonsult AB


Typ: Flerbostadshus

Skala: Stor (52 st. bostäder)

Status: Komplett

Kommun: Strömstad

Beställare: Explotar AB

Arkitekt: Dan Björkman, Leila Heydari

Samarbetsparter: PE Arkitekter

Konstruktion: KNSS AB

VVS: Agera VVS Design AB

Typ: Shoppingcenter

Skala: Stor 

Status: Komplett

Kommun: Strömstad

Arkitekt: Bostadslyftet AB


Typ: Villa

Skala: Stor (140 st. bostäder)

Status: Komplett

Kommun: Orust

Beställare: Privatperson

Arkitekt: Bostadslyftet AB

Typ: Radhus

Skala: Stor (42 st. bostäder)

Status: Komplett

Kommun: Sotenäs

Beställare: Privatperson

Arkitekt: Bostadslyftet AB

Typ: Kontor

Skala: Stor

Status: Komplett

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Bostadslyftet AB

Typ: Kontor

Skala: Stor

Status: Komplett

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Bostadslyftet AB

GILLAR DU VÅRT ARBETE?

 Vi drivs av nyfikenhet och att ha möjligheten att skapa kreativ, formstark och betydelsefull arkitektur.