Pågående projekt


Vi på Arcotify Bostadslyftet är engagerade i planeringen av ett nytt villaområde i Särö, Kungsbacka kommun. Vi har fått uppdraget av en privatperson som delar vårt gemensamma mål att utveckla området på ett bästa hållbart sätt.

I vår planering strävar vi efter att skapa en harmonisk och hållbar boendemiljö som integreras naturligt med omgivningen. Vi tar hänsyn till aspekter som landskapsarkitektur, energieffektivitet och användning av miljövänliga material.

Som en del av vårt hållbarhetsfokus kommer vi att bevara grönområden och främja utomhusaktiviteter genom att skapa gemensamma gröna ytor och naturliga element som bidrar till en hälsosam livsstil. Vi är övertygade om att naturen i Särö kommer att spela en viktig roll i utformningen av detta villaområde.

Vi är stolta över att vara involverade i detta projekt och ser fram emot att skapa en vacker och hållbar boendemiljö i Särö. Vårt team av erfarna landskapsarkitekter och arkitekter arbetar tillsammans för att uppfylla beställarens förväntningar och skapa ett hem där de kan trivas och njuta av en hög livskvalitet.

Bostadsområde Vivesta/ Oxelösund

Arcotify Bostadslyftet har utarbetat ett innovativt förslag för att tillgodose behoven av boende och en mindre båthamn i området. Planen inkluderar 32-36 bostäder samt en välkomnande båtbrygga som erbjuder ett begränsat antal fasta båtplatser, gästplatser och en tilläggsplats för en skärgårdsbåt. Dessa bostadsrätter har utformats för att komplettera de befintliga villakvarteren, enligt Stadsbyggnadskontorets önskemål.

För att minimera eventuella negativa miljökonsekvenser har en noggrann naturinventering genomförts. Detta har möjliggjort en planering som undviker betydande påverkan på omgivningen. Målet med hamnområdet är att återskapa den gemensamma samlingsplatsen som tidigare fanns genom en samlingslokal. Med sin strategiska placering och närvaron av en serveringsbyggnad blir hamnen tilltalande för både boende, badgäster och som ett populärt utflyktsmål.

Genom detta förslag strävar Arcotify Bostadslyftet efter att skapa en harmonisk miljö där invånarna kan njuta av både bekvämt boende och närhet till en trivsam hamn. Detta bidrar till att främja gemenskapen och tillfredsställa behoven hos de boende samt besökare som söker en vacker och attraktiv plats att vistas på.

Detaljplan, Bostadsområde Vivesta/ Oxelösund
Detaljplan, Bostadsområde Vivesta/ Oxelösund

Bostadsområde Kungsbacka kommun

Arcotify Bostadslyftet har i samarbete med Kungsbacka kommun utvecklat en spännande plan för en tomt belägen mitt i Kungsbacka, närmare bestämt i Varla-området. Vårt mål har varit att skapa 18  lägenheter som kan byggas upp på två olika huskroppar, med en maximal byggnadsarea på 300 kvadratmeter per hus.

En av våra huvudsakliga ambitioner har varit att utnyttja lutningen på platsen för att kunna skapa lägre byggnader jämfört med de omgivande villakvarteren. På så vis kan vi harmoniskt integrera projektet med området och bevara en trivsam atmosfär. Genom att tänka hållbart i varje steg av processen strävar både vi och Kungsbacka kommun efter att uppnå en miljömässigt medveten lösning.

Vi har tagit hänsyn till aspekter som energieffektivitet, användning av hållbara material och bevarande av grönområden för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling. Genom att implementera hållbara designprinciper kommer detta projekt att erbjuda  bekväma bostäder samtidigt som vi värnar om vår miljö och framtida generationers behov.

Detaljplan, Bostadsområde Kungsbacka kommun
Detaljplan, Bostadsområde Kungsbacka kommun

GILLAR DU VÅRT ARBETE?

 Vi drivs av nyfikenhet och att ha möjligheten att skapa kreativ, formstark och betydelsefull arkitektur.