VARLA - FLERBOSTADSHUS OCH DETALJPLAN

Bostadslyftet har utvecklat ett arkitektoniskt förslag för ett bostadsområde i Varla. Ursprungligen var området en grönskande yta, men vi har omvandlat den till ett bostadsområde med 18 lägenheter, uppdelat i två trevåningshus. Placeringen av fastigheten är strategiskt mellan ett villaområde och befintliga flerbostadshus på södra sidan. Vår grundtanke var att bevara områdets karaktär och undvika att bygga för högt, så att det inte skulle påverka villaområdet negativt, samtidigt som vi ville introducera en ny stil utan att kopiera det befintliga.

För att smälta in i området och samtidigt införa något unikt, valde vi den traditionella Falu rödfärgen, som är en välkänd och älskad detalj i Varla. Vi arbetade noga med att anpassa bostäderna så att de harmonierade med både villabebyggelsen och de befintliga flerbostadshusen i området. Målet var att skapa en smidig övergång mellan olika bostadstyper och bevara områdets särprägel samtidigt som vi införde nytt liv.