"Vi gör verklighet av din vision!"

Välkommen till Bostadslyftet!

NÄRHET - ENGAGEMANG - KUNSKAP

BYGGNAD

Ska ni bygga? Oavsett om det gäller Villa, bostäder, skola, förskola, offentlig byggnad, kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss, förhandsbesked och bygglov till färdig projektering.


Skiss/ utredning

Bygglov

Bygghandling/ Projektering


LANDSKAP

Ska ni designa gård? Oavsett om det gäller Villa, bostäder, skola, förskola, offentlig byggnad, kontor så kontakta oss. Vi arbetar med alla skeden från tidig skiss, förhandsbesked och bygglov till färdig projektering.


Skissning

Visualisering


STAD & MARK

Ska ni bygga? Med vår mångåriga erfarenhet av bygglagstiftning och byggbranschen kan vi skapa trygghet och hjälpa dig som kund att orientera dig framåt. Vi utarbetar även detaljplaner och presentationsbroschyrer för objekt.


Tomtutredning

Markanvisning

Stadsplanering

Skiss/ utredning

Hur ska byggnaden användas och av vem? Viktiga frågor att ställa för att skapa en miljö där människor mår bra. Hur är flödet, var sker möten och var finns plats att stanna upp?

Att använda bra och hållbara material är viktigt vid nybyggnad men vi arbetar även med att bevara och göra effektiva lösningar som kräver lite om- och tillbyggnad.

Vi hjälper er från idé till färdigt koncept. Gör research, tar fram planlösning och produktlistor samt agerar projektledare. Tillsammans tar vi fram en plan som resulterar i en inredning som uppfyller era behov och önskemål.

Bygglov

Vi tar fram bygglov för både företag och privatpersoner.

Ni får hjälp att tolka detaljplanen och ta fram skissförslag. Det resulterar sedan i kompletta bygglovshandlingar som uppfyller alla krav och regler.

Projektering

I nära samarbete med beställare och övriga i projekt- organisationen tar vi projekt från förslag till färdig bygghandling.

Vi är aktiva deltagare på projekteringsmöten och engagerar oss i att på ett kostnadseffektivt sätt lösa alla frågor och leverera handlingar i tid.

Vi arbetar i Archicad, Revit och BIM

Vi har erfarenhet av: Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggnad Silver, Massivträhus och Passivhus

Tomtutredning

Hur hög exploatering kan ni få ut? Vad mer kan marken användas till? Vilka förutsättningar och möjligheter har platsen? Det är frågor som vi besvarar.

Vi tittar på tendenser i samhället och omgivningen samt översikts- och detaljplaner. Utifrån dessa skapar vi bilder och situationsplaner som förmedlar en idé om framtiden.

Markanvisning

Förslag vid markanvisningar ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De ska även skapa en bra balans mellan verksamheter och bostäder och öppna upp för mångfald.

Vi engagerar oss i att skapa säljande material bestående av illustrationer och visionsskisser som tydligt visar vår grundtanke om att skapa miljöer där människor mår bra.

Stadsplanering

Människan och miljön är viktig vid stadsplanering. Hur sker transporter med så lite miljöpåverkan som möjligt? Hur skapas trygghet och var finns det plats för en kaffe i solen?

Förutom att sammanfoga alla detaljer till en helhet tittar vi på hur det nya området kan ge mervärde till befintlig struktur. Kanske fungera som en bro mellan två platser eller skapa en ny mötesplats som kommer alla tillgodo

Våra arkitekter i Göteborg, Mölndal, Härryda, Varberg och Kungsbacka kan hjälpa dig och/eller ditt företag med det mesta inom arkitektur, bygglovshandlingar, Visualisering, projektering/ bygghandlingar och rådgivning. Här kan du se några av våran projekt. Vi är bara en kontakt bort. Vare sig det gäller den enklaste frågan eller intresse av att beställa våra tjänster. 

Du når oss på 0707337205, info@bostadslyftet.nu eller via fältet nedan. 

Arcotify + Bostadslyftet

Vi är gärna med dig genom hela processen!

Så här kan hela bygglovsprocessen ser ut. Kontakta oss oavsett var i processen du befinner dig, alltifrån att du nyligen tagit reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du tänkt bygga, till att du fått ett slutbesked. 


När du behöver bygglov

Man behöver för det mesta bygglov om man ska bygga en ny byggnad, bygga till, bygga om eller göra andra ändringar. Man kan också behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på tomten. Det kan också hända att du måste göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Egentligen är de så att detaljplanen som finns för din fastighet som styr vad du kan göra eller inte. Du kan även vända dig till din kommun för ansökan om bygglov och fastighetsfrågor eller kontakta oss så berättar vi mer. 

Relaterad information:

Plan- och bygglagen- PBL Kunskapsbanken.  Ladda ner ansökan om bygglov. Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder: Stockholms stadGöteborgs stad. Malmö stadMölndals kommunKungsbacka kommun. Härryda kommun. Varbergs kommun. Falkenbergs kommun. Halmstads kommun. Kungälvs kommun. Ale kommun. Marks kommun. Borås stadAlingsås kommun. Trollhättans kommun. Du hittar också bra information på Boverkets hemsida.


 Comrin Advokatbyrå 

DIN SPECIALIST INOM FASTIGHET, BYGG & ENTREPRENAD

Behöver du arkitekthjälp? Vill du ha rådgivning? Ring, mejla, eller använd formuläret nedan. Vi har lång erfarenhet och erbjuder personlig rådgivning på plats, konfidentiell och första mötet utan några förpliktelser!