Attefallshus

Typ: Attefallshus - 30 kvm

Status: Komplett

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari

Typ: Attefallshus - 30 kvm, 2 våningar

Status: Under progress

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari, Sahar Aliakbar

Typ: Attefallshus - 30 kvm

Status: Under progress

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari


Låt oss prata Attefall!

Attefallsåtgärder

Alla som bor i ett eller tvåbostadshus får utföra det man kallar för attefallsåtgärder, det innebär åtgärder som inte kräver bygglov. Men man ska ändå göra en anmälan och få beslut om startbesked innan man påbörja sitt byggprojekt. 

Behöver du kontakta oss?