Attefallshus/Bolundare

Typ: Attefallshus/Bolundare - 25- 30 kvm

Status: Komplett

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari

Typ: Attefallshus/Bolundare - 25 - 30 kvm, 2 våningar

Status: Under progress

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari, Sahar Aliakbar

Typ: Attefallshus/Bolundare - 25 - 30 kvm

Status: Under progress

Kommun: Kungsbacka

Arkitekt: Leila Heydari


Låt oss prata Attefall eller/och Bolundare!

Attefallsåtgärder

Alla som bor i ett eller tvåbostadshus får utföra det man kallar för attefallsåtgärder, det innebär åtgärder som inte kräver bygglov. Men man ska ändå göra en anmälan och få beslut om startbesked innan man påbörja sitt byggprojekt. 

Bolundare är större Attefallshus som är tillåtet att uppföras sedan 1 mars 2020. Bolundare får vara 30 kvadratmeter till skillnad från Attefallshusen som får vara 25 kvadratmeter. Namnet Bolundare kommer för övrigt från bostadsminister Per Bolund som lade fram förslaget att få bygga en komplementsbyggnad på 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter.

Behöver du kontakta oss?